“در حال حاضر جشنواره ای در جریان نیست، اما این هم به معنای توقف ما نیست. ما در حال کار بر روی پیشنهادات جدید و هیجان انگیزی هستیم که به زودی اعلام خواهند شد. ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید تا اولین نفری باشید که خبر دار می شود!”